Document Disgrifiadau Rol Hyrwyddwr Aelodau - Member Champion Role Descriptions

Library view optionsIconsList

Library home

Disgrifiadau Rol Hyrwyddwr Aelodau - Member Champion Role Descriptions

Mae hyn yn rhoi manylion am y cyfrifoldebau cyffredinol o swydd Hyrwyddwr Aelodau a'r sgiliau sy'n ddefnyddiol. Ar hyn o bryd mae gennym Pencampwyr Aelod ar gyfer y meysydd gwaith canlynol:


Amaeth a Rheoli Tir
Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd
Busnes a Chymunedau
Amrywiaeth a Chydraddoldeb
Llywodraethu a Datblygu Aelodau
Hanesyddol a Threftadaeth Ddiwylliannol
Iechyd a Lles
Iaith Gymraeg
Gwirfoddolwyr


I gael manylion y mae aelodau rolau hyn os gwelwch yn dda cliciwch ar Bwyllgorau yn y panel llywio.

This gives details of the general responsibilities of a Member Champion post and the skills that are helpful. Currently we have Member Champions for the following areas of work:

Agriculture and Land Management
Biodiversity and Environment
Business and Communities
Diversity and Equality
Governance and Member Development
Historical and Cultural Heritage
Health and Wellbeing
Welsh Language
Volunteers


For details on which members have these roles please click on Committees in the navigation panel.