Document Disgrifiadau Rol Hyrwyddwr Aelodau - Member Champion Role Descriptions

Library homeAelodau - MembersDisgrifiadau rol - Role DescriptionsDisgrifiadau Rol Hyrwyddwr Aelodau - Member Champion Role Descriptions
Mae hyn yn rhoi manylion am y cyfrifoldebau cyffredinol o swydd Hyrwyddwr Aelodau a'r sgiliau sy'n ddefnyddiol. Ar hyn o bryd mae gennym Pencampwyr Aelod ar gyfer y meysydd gwaith canlynol: Amaeth a Rheoli Tir Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd Busnes a Chymunedau Amrywiaeth a Chydraddoldeb Llywodraethu a Datblygu Aelodau Hanesyddol a Threftadaeth Ddiwylliannol Iechyd a Lles Iaith Gymraeg Gwirfoddolwyr I gael manylion y mae aelodau rolau hyn os gwelwch yn dda cliciwch ar Bwyllgorau yn y panel llywio. This gives details of the general responsibilities of a Member Champion post and the skills that are helpful. Currently we have Member Champions for the following areas of work: Agriculture and Land Management Biodiversity and Environment Business and Communities Diversity and Equality Governance and Member Development Historical and Cultural Heritage Health and Wellbeing Welsh Language Volunteers For details on which members have these roles please click on Committees in the navigation panel.
Library view optionsClassic