Document Cylch Gorchwyl a Chynllun Dirprwyo - Terms of Reference and Scheme of Delegation

Library homeDogfennau Rheoliadol - Regulatory DocumentsCylch Gorchwyl a Chynllun Dirprwyo - Terms of Reference and Scheme of Delegation
Mae hyn yn y fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd ar gyfer yr Awdurdod a'i holl bwyllgorau. Mae'n cynnwys rhai grwpiau a fforymau sy'n gweithio anffurfiol, nad oes ganddynt gyfrifoldebau am wneud penderfyniadau, ond sy'n gwneud argymhellion i'r Awdurdod. Mae Cylch Gorchwyl a Chynllun Dirprwyo Diwygiwyd y diwethaf ar 30 Mehefin 2017. This is the framework for decision making and accountability for the Authority and all its committees. It includes some informal working groups and forums, which do not have responsibilities for decision making, but which make recommendations to the Authority. The Terms of Reference and Scheme of Delegation were last amended on 30 June 2017.
Classic